fbpx

Política de privacitat

  1. Responsable del tractament.

Identitat: GX FIBRA I TELECOMUNICACIONS CATALANS SL – CIF B66870379

Adreça: Plaça del Mercat, 2 – Cardona 08261

Telèfon: 93 869 14 79

Correu: info@guixesgrup.com

 

  1. Finalitat del tractament de les dades.

Les dades personals que es puguin recollir en aquest formulari per part de GX FIBRA I TELECOMUNICACIONS CATALANES SL seran utilitzades per poder contactar-hi, oferir i prestar els serveis propis de la relació comercial o de serveis contractada entre les parts.

En cap cas s’utilitzaran per cap altra finalitat que no s’hagi especificat en aquest apartat; no seran utilitzades per enviar-li publicitat, si així ho ha manifestat; ni tampoc seran cedides a tercers.

Les dades personals que ens hagi proporcionat es conservaran per un període de 10 anys, o bé fins que expressament se sol·liciti la seva supressió per part de l’interessat. Aquest termini podrà ser prorrogable tàcitament per períodes anuals si no hi ha voluntat expressa d’alguna de les parts, amb un preavís d’un mes anterior al seu venciment. La conservació de les dades es durà a terme sempre per als fins del seu tractament, sense perjudici de l’aplicació de les mesures tècniques i organitzatives apropiades per tal de protegir els drets i llibertats de la persona interessada.

Les dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada dels mateixos, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, mitjançant l’aplicació de mesures tècniques o organitzatives apropiades.

 

  1. Legitimació del tractament de dades

La legitimació per a la finalitat principal es troba recollida en una de les bases jurídiques establertes al RGPD, concretament a l’article 6.1.a), doncs GX FIBRA I TELECOMUNICACIONS CATALANES SL sol·licita expressament el consentiment de l’interessat per a què les seves dades puguin ser tractades amb la finalitat prevista en el punt anterior.

Igualment, el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals, segons disposa l’article 6.1.b) RGPD.

 

  1. Destinataris de les dades.

Les dades recollides mitjançant el present document només es cediran a les empreses del grup (ELECTRICA DE GUIXES SL, ELECTRICA DE GUIXES ENERGIA SL, I GX FIBRA I TELECOMUNICACIONS CATALANES SL), i a tercers quan procedeixi per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte.

  1. Exercici dels drets propis.

Es podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, supressió, limitació, i portabilitat, enviant un correu electrònic a info@guixesgrup.com o dirigint-se a les instal·lacions de GX FIBRA I TELECOMUNICACIONS CATALANES SL.